Betonski poklopac slivnika armirani

Armirani, kvadratni, 630x630x45 mm

Koristi se za vanjsku uporabu, poklopac slivnika, kontrolnih okna i šahtova, za pješački i cestovni promet.

Provjerena i dokazana svojstva:

Objavljena svojstva:

 

 

Svojstva proizvoda je uskladu s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se , u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivo odgovornošću proizvođača.